درباره ما

شرکت عسل آذربایجان با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود در امور زنبورداری و با هدف تولید محصولات با کیفیت کار و نیز نزدیک نمودن هرچه بیشتر بخش تولید به عرصه صنعت فعالیت خود را آغاز کرده است. امید است با عنایت خدای متعال و بهره گیری از تجربیات چندین ساله گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود.

تلفن همراه: ۸۲۶۵ ۴۳۹ ۹۸۹۱۴+